Höstmöte med Hökarängens Stadsdelsråd

Hökarängens Stadsdelsråd

kallar till Höstmöte

Måndag den 21 oktober kl. 18.30

 

Alla föreningar och boende i Hökarängen är välkomna att delta

 

Vi har bjudit in:

 

Christoffer Carlander från Stadsbyggnadskontoret som kommer att informera om byggplaner i Hökarängen och hur man som medborgare lokalt kan vara med och påverka stadens planeringsprocesser.

 

Lisa Larsson berättar om sitt examensarbete som hon gjort i Hökarängen om hur vi nyttjar våra grönområden och allemansrätt. Vidare kommer hon att lämna synpunkter på ”Den Gröna Promenadstaden”.

 

 

Plats: Hyresgästföreningen Vävstolens lokal på Pepparvägen 9A

Vi bjuder på fika.

 

Mycket välkomna!

Styrelsen

Hökarängens Stadsdelsråd

Lämna ett svar