ADRESSER TILL STYRELSEN

Styrelsen 2013

ordförande: Louise Modig Hall tel.bost 604 89 06
Sköndalsvägen 179 mobil 070 661 16 31
128 68 Sköndal e-post louise.modighall@hotmail.se

vice ordf: Per Hasselberg tel bost 605 33 45
Ösmogatan 16 mobil 0702 55 76 81
122 48 Enskede e-post HYPERLINK ”mailto:perhasselberg@hotmail.com” perhasselberg@hotmail.com

kassör: Ola Janfjäll tel bost 556 80 333
Forshagagatan 26 mobil 0734-224178
123 33 Farsta e-post ola.janfjall@comhem.se

ledamöter: Karolin Tampere tel. 604 77 08
Konsthall C mobil
Cigarrvägen 14 e-post karolin@konsthallc.se
123 57 Farsta

Gunnar Andersson
Munstycksvägen 10 mobil 073-58 18 909
123 57 Farsta e-post gunnar4101@hotmail.se

Inger Ryholt tel.bost 39 32 10
Hökarängsskolan mobil 076-12 47 560
Fagersjövägen e-post inger.petterssonryholt@telia.com
123 54 Farsta

Moa Tunström
Fredagsvägen 36 mobil 073-650 70 19
123 60 Farsta e-post tunstrom@home.se

Catharina Hagman tel bost. 605 72 14
Russinvägen 6 mobil 070 916 60 86
123 59 Farsta e-post catharinahagman@comhem.se

Hanna Rosén tel.bost. 605 57 58
Tobaksvägen 24 mobil 070-759 43 13
123 57 Farsta e-post starbliss@hotmail.com

Sören Berglund tel.bost. 605 87 38
Budbärarvägen 77 mobil 070-525 80 45
123 56 Farsta e.post soren.berglund1@comhem.se

Revisor: Harry Wikner tel.bost 94 92 92 mobil 0704-91 92 75

Adress: Hökarängens stadsdelsråd Bankgiro: 5694-2147
Sirapsvägen 3, 123 56 Farsta PlusGiro: 209138-7
E-post : info@hokarangensstadsdelsrad.se Org.nr: 802 414-6048