ADRESSER TILL STYRELSEN

Styrelsen 2018

ordförande: Louise Modig Hall tel.bost 604 89 06
Sköndalsvägen 179 mobil 070 661 16 31
128 68 Sköndal e-post louise.modighall@hotmail.se

vice ordf: Per Hasselberg tel bost 605 33 45
Ösmogatan 16 mobil 0702 55 76 81
122 48 Enskede e-post perhasselberg@hotmail.com

kassör: Inger Ryholt tel.bost 39 32 10
Hökarängsskolan mobil 076-12 47 560
Fagersjövägen e-post inger.ryholt@telia.com
123 54 Farsta 

ledamöter: Gunnar Andersson
Munstycksvägen 10 mobil 073-58 18 909
123 57 Farsta e-post gunnar4101@hotmail.se

Moa Tunström
Fredagsvägen 36 mobil 073-650 70 19
123 60 Farsta e-post tunstrom@home.se

Sören Berglund tel.bost. 605 87 38
Budbärarvägen 77 mobil 070-525 80 45
123 56 Farsta e.post soren.berglund1@comhem.se

Per Ellerström info@pellepiano.com

Kerstin Björkman kerstin_e_bjorkman@yahoo.se

 

Revisor: Harry Wikner tel.bost 94 92 92 mobil 0704-91 92 75

Adress: Hökarängens stadsdelsråd Bankgiro: 5694-2147
Sirapsvägen 3, 123 56 Farsta PlusGiro: 209138-7
E-post : info@hokarangensstadsdelsrad.se Org.nr: 802 414-6048