OM OSS

UNDER KONSTRUKTION….

2003 bildade en grupp boende Hökarängens Stadsdelsråd, i syfte att få ökat inflytande över sin förort och råda bot på ett upplevt demokratiskt underskott. Många av de ursprungliga medlemmarna har varit lokalt engagerade på olika sätt sedan slutet av 1980-talet.

Idén om stadsdelsråd går tillbaka till 1940-talet och sågs då som ett utopiskt lokalpolitiskt och socialt forum. I Generalplanen för Stockholm från 1952 tas förslaget om stadsdelsråd bort, troligtvis av rädsla för att skapa allt för små och svårhanterbara enheter.