FAGERLIDSPARKEN

Sommar i Fagerlidsparken

Påsklov i Fagerlidsparken …

Sportlovsaktiviteter

 

 

 

Fagerlidsparken

Parkleken Fagerlid skapades 1956-57 som en del av grannskapsplaneringen i Hökarängen. Parklekarna är unika platser för lek, ett kulturarv från 1930-talets slut då man började bemanna lekplatser med pedagoger som stimulerar lek, spel och aktiviteter. Parkleken erbjuder utomhuslek året om, möjlighet till rörelse, skapande och delaktighet. Det är en öppen verksamhet riktad till samtliga boende i området, fokus på barn och unga. I parkleken möts man över generationer, en viktig mötesplats.

 Arbetet för att bevara Fagerlidsparken började när Farsta stadsdelsförvaltning i december 2019 beslöt att lägga ner parkleken.

En särskild Fagerlidsgrupp startades, i samarbete med Hökarängens stadsdelsråd håller de öppet i Fagerlidsparken varje söndag sedan våren 2020 (ideellt arbete): Grillen tänds, cyklar plockas fram m m. Information finns på anslagstavlor och senaste uppdateringarna via offentliga Facebookgruppen Bevara parkleken i Fagerlidsparken.

 Hökarängens stadsdelsråd samarbetar med Farsta stadsdelsförvaltning, även Stockholm stad för att bevara Fagerlidsparken. Hökarängens stadsdelsråd är också medlem i Bygdegårdarnas riksorganisation. Hökarängens stadsdelsråd söker medel för att bevara parkleken Fagerlid: Samtliga byggnader behöver renoveras, parallellt söks medel för fortsatt verksamhet. Barn, unga, boende görs delaktiga i enlighet med parklekstraditionen och Barnkonventionen.

Fagerlidsparken har ett swishkonto: 123 289 1190 Fagerlid. Vi tar gärna emot bidrag, engagemang för fortsatt arbete!

En arkitekt följer processerna kring Fagerlidsparken via forskningsmedel. Forskningen bidrar till metodutveckling för medborgardrivna initiativ som del av en hållbar stadsutveckling. 

Hökarängens stadsdelsråd avser utveckla Fagerlidsparken med en samordnande funktion: Fler föreningar, fler engagerade i Fagerlidsgruppen, aktiviteter, särskilt kvällar och helger.

Samarbetet med grannen Konsthall C utvecklas under 2021 på plats i Fagerlidsparken. Hökarängens stadsdelsråd och Konsthall C samarbetar också om Hökarängsarkivet – där finns flera bilder från parkleken Fagerlid.

Covid-19 pandemin har visat på behovet av mötesplatser utomhus, restriktioner följs för att förhindra smittspridning.

-Välkommen att engagera dig! Kom gärna förbi Fagerlidsparken en söndag kl 13-15 då Fagerlidsgruppen håller söndagsöppet