Utställning – Höstens första … 15-21 augusti

… med …
15-21 augusti
Florencie Fredriksson
Föremål i keramik- och betongalster
Lars Eriksson
Oljemålningar av både figurativ och
abstrakt karaktär

both_700