Månadsarkiv: februari 2021

Kallelse till Hökarängens Stadsdelsråds Årsmöte 2021

Kallelse till Hökarängens
Stadsdelsråds Årsmöte 2021
Söndag 21 mars kl. 14.00  

( all information finns på http://www.hokarangenssdr.se/wp/arsmote-2021/ )

På grund av den situation som råder i samhället med Corona pandemin har vi beslutat att vårt Årsmöte kommer att hållas
digitalt via Teams. Anslutnings information samt årsmötes-handlingar kommer att skickas till er som anmälts till årsmötet.

Vi ska:
• Behandla verksamhetsberättelse 2020
• Behandla bokslut och revisionsberättelse för 2020
• Besluta om verksamhetsplan för 2021
• Välja styrelse för kommande verksamhetsår. Vi ser gärna
att ni nominerar någon från er förening som är intresserad
av lokalt utvecklingsarbete i Hökarängen.

Anmäl deltagande till: louise.modighall@hotmail.se
Tel. 070- 661 16 31

Välkomna /Styrelsen
P.S. Uppdatera din förenings kontaktuppgifter till info@hokarangenssdr.se