Månadsarkiv: september 2013

SeniorNet Hökarängen

SeniorNet Hökarängen är en ideell förenings där äldre lär äldre IT & data.
Vi hälsar nya och gamla medlemmar välkomna till höstens
undervisning i Hökarängsskolans välutrustade datasal på
onsdagar kl. 15.00-16.30. Vi startar en nybörjarkurs med många
handledare som hjälper dig tillrätta samt en kurs i datasal nr 2
där vi lär oss Internet och epost. Har du frågor om verksamheten
eller vill du bli medlem ring till …
Nils
070-342 61 45
eller till …
Bengt
070-456 17 72.
Välkomna!

Höstmöte med Hökarängens Stadsdelsråd

Hökarängens Stadsdelsråd

kallar till Höstmöte

Måndag den 21 oktober kl. 18.30

 

Alla föreningar och boende i Hökarängen är välkomna att delta

 

Vi har bjudit in:

 

Christoffer Carlander från Stadsbyggnadskontoret som kommer att informera om byggplaner i Hökarängen och hur man som medborgare lokalt kan vara med och påverka stadens planeringsprocesser.

 

Lisa Larsson berättar om sitt examensarbete som hon gjort i Hökarängen om hur vi nyttjar våra grönområden och allemansrätt. Vidare kommer hon att lämna synpunkter på ”Den Gröna Promenadstaden”.

 

 

Plats: Hyresgästföreningen Vävstolens lokal på Pepparvägen 9A

Vi bjuder på fika.

 

Mycket välkomna!

Styrelsen

Hökarängens Stadsdelsråd

Hökarängen – Ett modernismens fullskalelabb ( Martin Rörby )

Ett modernismens fullskalelabb

Direkt efter andra världskriget började man i Stockholm på allvar att planera nya förstäder utanför de egnahems- och villaområden som hade uppförts under 1900-talets tre första decennier. Bostadsbristen var då, liksom nu, skriande och behovet av framför allt billiga, mindre bostäder stort. Grundförutsättningen för planläggningen av de nya förstäderna var beslutet i stadsfullmäktige 1941 om utbyggnaden av tunnelbanan. Idéerna hämtades annars i första hand rån England, där de s.k. new towns, som lanserades i samband med Londons återuppbyggnad, fick särskilt stor betydelse.

 

Under senare delen av 1940-talet uppfördes Hökarängen som ett av de första områdena i Stockholm av den här karaktären. Planen gjordes i huvudsak upp av stadsplanekontoret, medan husen ritades av flera olika arkitekter, däribland David Helldén. De hus han ritade för AB Stockholmshem utmärker sig särskilt genom de det okonventionella sätt på vilket de förenar äldre svensk byggnadstradition med det bästa av den internationella modernismens idé- och formvärld.

 

Avsikten med den första generationen av nya förstäder var, vilket ligger i själva begreppet, att de ifråga om service och kommersiellt utbud (däremot inte arbetsplatser) skulle kunna fungera någorlunda oberoende av innerstaden. Så var även fallet med Hökarängen som försågs med en egen centrumanläggning, vilken i väsentliga delar stod färdig 1952. För såväl stadsplan som ritningar till de enskilda byggnaderna, däribland ett skulpturalt utformat höghus, svarade David Helldén.

 

Själva stadsplanen, som tillkom i samråd med Sven Markelius och Carl-Fredrik Ahlberg på Stadsplanekontoret, var unik. Utifrån de lärdomar man redan vid den här tiden dragit i bilens förlovade land, USA, bestämde man sig för att centrumanläggningens huvudstråk skulle göras bilfritt. Det var en tanke som samma trojka, d.v.s. Ahlberg-Helldén-Markelius, hade presenterat redan 1946, två år innan projekteringen av Hökarängens centrum påbörjades, men då för den nya Sergelgatan inom ramen för den idag smått klassiska cityplanen, som också innehöll embryot till det som så småningom skulle bli Sergels Torg.

 

Tanken på en bilfri butiksgata väckte till en början starkt motstånd hos butiksägare och handelns olika organisationer, men sedan gågatan i Hökarängen – världens första (!) – väl blivit färdig svalnade kritiken. Den lyckade satsningen i Hökarängen bidrog inte bara till att man i Stockholm verkligen vågade fullfölja den nya Sergelgatan som gågata, utan också till att man i Rotterdam genomförde återuppbyggnaden av sitt kommersiella centrum, det sedermera världsberömda Lijnbaan-distriktet, enligt dessa principer. Idag kan man därför med fog hävda Hökarängens centrums betydelse som ett av den internationella modernismens mest framgångsrika fullskalelabb.

 
rorby_500MARTIN RÖRBY är arkitekturhistoriker. Sedan 2004 är han knuten till Rådet till skydd för Stockholms skönhet som sekreterare och kanslichef. Han verkar också som fri forskare, skribent och föreläsare. Tillsammans med journalisten Christoffer Barnekow presenterar han dessutom återkommande byggnadskonst i SVT under programrubriken Arkitekturens pärlor.

 

Surströmming på Kastanjegården.

Kastanjegården planerar en surströmmingskväll
på fredagen den 27 september 2013 med start kl 16.00.
Kostnader blir 100 kronor/person.

Kom till Kastanjegården, Söndagsvägen 3 och
skriv upp dig på deltagarlistan och lämnar din 100-lap.
Eventuell anmälan på telefon 08-6049427.
Sista anmälningsdag Tisdagen de 24 september.
Anmälningar är bindande.

Väll mött.
Kastanjegårdens personal.
Skriven av Rudi.

Onsdagsjazz i Ladan under ledning av Kastanjegårdens Vänner.
Musikcafé

Ladan, Farsta Gård

Onsdagar, 13-15 Fri entré! Kom!

4/9         Erik Kjellberg Jazz Quartet
  

11/9           Jack Lidströms Hep Cats

18/9           Lars Örback kvartett

25/9           Hasse Sporre Swing Quartet

  2/10         The Be Bop Orchestra

  9/10         Oktetten Lars

16/10         Marcks Brothers

23/10         Doc´s Gang            

30/10         J & J Jazz

  6/11         Hasse Sporre Swing Quartet

13/11         Dixie Group 62

20/11         Jazztified

27/11         Marianne Kock kvintett

  4/12         Dixie Group 62

Kastanjegårdens Vänner

 

Stockholms Kulturförvaltning,
Farsta Stadsdelsförvaltning,
Medlem i Farsta Föreningsråd,
Jazzklubb Syd,
ABF Stockholm