STYRELSEN

Styrelsen Hökarängens Stadsdelsråd

Styrelse för 2021
Louise Modig Hall – ordförande
Per Hasselberg Vice  – ordförande
Inger Ryholt – kassör
Camilla Carlsson – sekreterare
Rebecca Hübinette – ledamot
Sören Berglund – ledamot
Kerstin Björkman – ledamot
Anneli Forsberg – ledamot

Erik Annerborn  – Adjungerad för Konsthall C
Daniel Iinatti – adjungerad för Unga Kontoret
Amanda Hansson – adjungerad för Unga Kontoret
Sara Brolund de Carvalho – adjungerad arkitekt, forskare