ADRESSER TILL STYRELSEN

Kontaktuppgifter till styrelsen Hökarängens stadsdelsråd

e-post: info@hokarangenssdr.se

adress: Hökarängens stadsdelsråd, Pepparvägen 1, 123 56 Farsta  

bankgiro: 5694-2147

Org.nr: 802 414-6048

Louise Modig Hall, ordförande
adress: Sköndalsvägen 179, 128 68 Sköndal

e-post: louise.modighall@hotmail.se

tfn: 070-661 16 31

Per Hasselberg, vice ordförande
adress: Ösmogatan 16, 122 48 Enskede

e-post: per.hasselberg@konstframjandet.se

tfn: 076-170 32 73

Inger Ryholt, kassör
adress: Arbetsvägen 4, 128 38 Skarpnäck,

e-post: inger.ryholt@telia.com

tfn: 070-564 89 11

Camilla Carlsson, sekreterare

e-post: carlsson_camilla@hotmail.com

Ledamöter

Rebecca Hybbinette (Hyresgästföreningen LH Vävstolen)

e-post: hokarangen@hgfsydost.se

Carl Johan Casserberg (Grannskapsklubben Skönstaholm)

e-post: skonstaholmsvagen@gmail.com

Suppleanter

Christine Löfgren (adjungerad Trädgårdsstadsföreningen)

e-post: christine@rorelseretorik.se

Adjungerade

Paula Franklin (adjungerad Fagerlidsgruppen)

e-post: paulafranklin71@gmail.com

Erik Annerborn (adjungerad Konsthall C)

e-post: erik@konsthallc.se

Revisor: Bo Ihrsten

————————————————————————————

Styrelsen 2021

Ordförande: Louise Modig Hall tel.bost 604 89 06
Sköndalsvägen 179, mobil 070 661 16 31
128 68 Sköndal, e-post: louise.modighall@hotmail.se

Vice ordf: Per Hasselberg tel. bost 605 33 45
Ösmogatan 16 mobil 0702 55 76 81
122 48 Enskede, e-post perhasselberg@hotmail.com

Kassör: Inger Ryholt  tel.bost 39 32 10
Arbetsvägen 4, mobil 076-12 47 560
 128 38 Skarpnäck, e-post inger.ryholt@telia.com

Sekreterare: Camilla Carlsson  carlsson_camilla@hotmail.com

 

Ledamöter

Gunnar Andersson
Munstycksvägen 10, mobil 073-58 18 909
123 57 Farsta, e-post: gunnar4101@hotmail.se

Sören Berglund 
Budbärarvägen 77, mobil 079 336 5127 
123 56 Farsta, e.post: soren.berglund521@gmail.com

Kerstin Björkman  kerstin_e_bjorkman@yahoo.se 

Anneli Forsberg  anneli.forsberg54@bredband.net

Suppleanter

Erik Annerborn – adjungerad för Konsthall C
Daniel Iinatti – adjungerad för Unga Kontoret
Amanda Hansson – adjungerad för Unga Kontoret
Sara Brolund de Carvalho – adjungerad arkitekt, forskare
 
 

Revisor: Bo Ihrsten

Adress: Hökarängens stadsdelsråd  Bankgiro: 5694-2147
Pepparvägen 1, 123 56 Farsta
E-post : info@hokarangenssdr.se  

Org.nr: 802 414-6048