ADRESSER TILL STYRELSEN

Styrelsen 2021

Ordförande: Louise Modig Hall tel.bost 604 89 06
Sköndalsvägen 179, mobil 070 661 16 31
128 68 Sköndal, e-post: louise.modighall@hotmail.se

Vice ordf: Per Hasselberg tel. bost 605 33 45
Ösmogatan 16 mobil 0702 55 76 81
122 48 Enskede, e-post perhasselberg@hotmail.com

Kassör: Inger Ryholt  tel.bost 39 32 10
Arbetsvägen 4, mobil 076-12 47 560
 128 38 Skarpnäck, e-post inger.ryholt@telia.com

Sekreterare: Camilla Carlsson  carlsson_camilla@hotmail.com

 

Ledamöter

Gunnar Andersson
Munstycksvägen 10, mobil 073-58 18 909
123 57 Farsta, e-post: gunnar4101@hotmail.se

Sören Berglund 
Budbärarvägen 77, mobil 079 336 5127 
123 56 Farsta, e.post: soren.berglund521@gmail.com

Kerstin Björkman  kerstin_e_bjorkman@yahoo.se 

Anneli Forsberg  anneli.forsberg54@bredband.net

Suppleanter

Erik Annerborn – adjungerad för Konsthall C
Daniel Iinatti – adjungerad för Unga Kontoret
Amanda Hansson – adjungerad för Unga Kontoret
Sara Brolund de Carvalho – adjungerad arkitekt, forskare
 
 

Revisor: Bo Ihrsten

Adress: Hökarängens stadsdelsråd  Bankgiro: 5694-2147
Pepparvägen 1, 123 56 Farsta
E-post : info@hokarangenssdr.se  

Org.nr: 802 414-6048